FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Một xu hướng được cho là tiếp diễn đến khi có dấu hiệu đảo chiều,tuy em nó chưa đủ thời gian nhưng cũng chuẩn bị cho một nhịp hồi nhẹ sau đó mới xuống tiếp.tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào cho em nó bắt đầu vào nhịp hồi.các lệnh bán vẫn được duy trì và không bán đuổi

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.