ThanhThaoMC

2404 AUDUSD: kết thúc sóng 3, lợi nhuận an toàn 100pips

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD không phá vỡ được đường kháng cự xanh
Có 2 khả năng xẩy ra khi AU đến vị trí E
Nhưng từ D đến E còn 100pips lợi nhuận
Canh sell AU
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.