drbin2211

AUDUSD - Chạm cản khá cứng - Bán xuống

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp tiền đang chạm cản khá cứng
Khuyến nghị bán xuống với tỉ lệ RR : 1:2 ~ 1:4
SL như hình màu đỏ