dinhchien

AUDUSD - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.
Bình luận: