Bee_Nguyen

AUD/USD, D, 17/8/2018

Bee_Nguyen Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Đầu tiên: ta thấy bắt đầu từ đầu tháng 2/2018 tỷ giá *AUD/USD bắt đầu giảm mạnh* đến ngày 10/8/2018 và đã *break qua cản support ở vùng 0.73000* sau 3 lần break cản không thành công trước đó hướng đến *vùng 0.72000* và Hiện tại giá đang hồi lại hướng đến vùng 0.73000
- Thứ 2: xu hướng chủ đạo từ tháng 2/2108 đến hiện tại là xu hướng giảm và giá biến động giảm trong mô hình kênh giá nên ta ưu tiên lệnh Sell đối với cặp tỷ giá này
* Vào lệnh
- Hiện tại ta nên đợi 1 nến xác nhận kết thúc đợt hồi giá và nến xác nhận có giá đóng cửa nằm dưới cản swing - Ta vào lệnh sell: TP1-0.71800, TP2-0.7000. SL trên cản Swing

Bình luận:
HIện tại giá đang nằm trong vùng cản swing 0.73000 và hướng đến cận trên đường kênh giá, để an toàn trong thời điểm này, ta nên đợi 1 nến xác nhận đâo chiều vào lệnh sell. TP1-0.71800, TP2-0.7000, SL=1/2 TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.