Bee_Nguyen

AUD/USD, D, 17/8/2018

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Đầu tiên: ta thấy bắt đầu từ đầu tháng 2/2018 tỷ giá *AUD/USD bắt đầu giảm mạnh* đến ngày 10/8/2018 và đã *break qua cản support ở vùng 0.73000* sau 3 lần break cản không thành công trước đó hướng đến *vùng 0.72000* và Hiện tại giá đang hồi lại hướng đến vùng 0.73000
- Thứ 2: xu hướng chủ đạo từ tháng 2/2108 đến hiện tại là xu hướng giảm và giá biến động giảm trong mô hình kênh giá nên ta ưu tiên lệnh Sell đối với cặp tỷ giá này
* Vào lệnh
- Hiện tại ta nên đợi 1 nến xác nhận kết thúc đợt hồi giá và nến xác nhận có giá đóng cửa nằm dưới cản swing - Ta vào lệnh sell: TP1-0.71800, TP2-0.7000. SL trên cản Swing

Bình luận: HIện tại giá đang nằm trong vùng cản swing 0.73000 và hướng đến cận trên đường kênh giá, để an toàn trong thời điểm này, ta nên đợi 1 nến xác nhận đâo chiều vào lệnh sell. TP1-0.71800, TP2-0.7000, SL=1/2 TP1