khanhduong411

sell stop AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo các chuyên gia phân tích thì AU đang tạo cấu trúc tăng mới.. NHƯNG... theo ngu kiến của cá nhân mình thì...
+ Trend tuần đang là một xu hướng giảm dài hạn..
+ Thêm vào đó là lực cản của đường EMA200
+ Cây nến thứ 5 phá trend giảm đi lên nhưng sau đó cây nến thứ 6 giảm mạnh cho thấy việc phá vỡ trend giảm thất bại
+ Khoảng cách và sung lực vượt đỉnh cũ của A,B,C giảm dần .. cho thấy cấu trúc tăng ngắn hạn đã rất yếu ớt rồi..
+ Đỉnh B gần nhất tạo ra một cùng giằng co với 2 cây pinbar chp thấy vùng giằng co này tiềm ẩn lực bán mạnh...
+ Cây nến hôm thứ 6 tại đỉnh C phá lên vùng giằng co nhưng sau đó có lực bán xuống cực mạnh..
====Lý do sell stop là để chờ lực xác nhận của phe sell... trong phân tích luôn có xác xuất mà..
Nếu ngu kiến của mình không hợp lý mong mọi ng góp ýk nhé
Nếu tìm điểm buy sẽ có ít các yếu tố ủng hộ hơn

____CHỈ CHẤP NHẬN RỦI RO TỐI ĐA BẰNG 1/2 LỢI NHUẬN KỲ VỌNG____
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.