dinhchien

AUDUSD - tăng tại điểm phá vỡ giả

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua ngay hoặc chờ MACD4D có thanh màu đỏ.
Chúc may mắn.