sonptfx

AUDUSD 2018.03.26

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Có thể thấy giá đã phá vỡ một vùng hỗ trợ mạnh, sau khi phá vơx, giá đã cố gắng hồi lên, giá đóng cửa tuần trước đã nằm dưới vùng hỗ trợ. Điều này xác nhận xu hướng giảm của cặp tiền này vẫn đang tiếp diễn
Chiến lược : chờ bán ở khi giá đi lên 70% ATR : 0.77424 , dừng lỗ ở 0.77544, chốt lời ở 0.766