sonptfx

AUDUSD 2018.03.26

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Có thể thấy giá đã phá vỡ một vùng hỗ trợ mạnh, sau khi phá vơx, giá đã cố gắng hồi lên, giá đóng cửa tuần trước đã nằm dưới vùng hỗ trợ. Điều này xác nhận xu hướng giảm của cặp tiền này vẫn đang tiếp diễn
Chiến lược : chờ bán ở khi giá đi lên 70% ATR : 0.77424 , dừng lỗ ở 0.77544, chốt lời ở 0.766
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.