JaneDoan

AUDUSD H4 Buy

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD H4 Xuất hiện mô hình hai đáy + RSI phân kỳ âm
Buy theo sóng E (Sóng hiệu chỉnh ABCDE)
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Sáng nay mở ra một loạt cặp tiền nhảy gap chạm điểm cắt lỗ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.