FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD H4 Xuất hiện mô hình hai đáy + RSI phân kỳ âm
Buy theo sóng E (Sóng hiệu chỉnh ABCDE)
Đóng lệnh: dừng lỗ: Sáng nay mở ra một loạt cặp tiền nhảy gap chạm điểm cắt lỗ.