Finashark

Cặp tỷ giá AUDUSD - Xuất hiện tín hiệu Bán phù hợp.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bài phân tích sử dụng phương pháp dòng tiền và và phương phân tích kỹ thuật.
1/Phân tích dòng tiền:
Nhà tạo lập: Dữ liệu phân tích dòng vốn do nhà tạo lập thị trường cho thấy tư duy Bán với cặp tiền tệ AUDUSD vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để nhà tạo lập thị trường có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua nhà tạo lập thị trường sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.
Dòng tiền thông minh: Nên ưu tiên quan sát hoặc Bán tham dò với cặp tỷ giá AUDUSD vì đang có dấu hiệu gia tăng áp lực bán từ dòng tiền thông minh. Cụ thể, thay đổi từ dòng tiền ở mức trung bình cho thấy dòng tiền thông minh đang có hoạt động tạo sóng nhất định. Nhưng diễn biến giá lúc này mang tính tiêu cực với đà rơi thể hiện các lệnh xả hàng đang diễn ra. Cảnh báo xuất hiện các “bẫy tăng giá” do dòng tiền thông minh thực hiện để hấp dẫn các vị thế nhỏ lẻ tham gia nhằm hấp thụ lượng hàng bán ra.
Do vậy, nên đợi những thời điểm giá tăng để đặt các lệnh Bán an toàn. Không nên mở lệnh Mua bắt đáy với cặp tỷ giá AUDUSD trong thời điểm này.
2/Phân tích kỹ thuật:
_ Thị trường xác nhận mẫu hình 2 đỉnh đảo chiều với thanh khoản tăng trưởng mạnh tại đỉnh 2. Theo đó, xác xuất để giá tăng trưởng trở lại về khá thấp.
_ RSI thành lập đỉnh tăng trưởng mới thấp hơn khá nhiều so với đỉnh cũ trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực mua lên không thật sự mạnh.
_ Xu hướng mới chưa được xác nhận với chỉ báo ADX thấp chưa xác nhận xu hướng mới. Trong khi đó +DMI và -DMI đan xen gây nhiễu tín hiệu giao dịch.

Do vậy, nên ưu tiên các vị thế Bán ngay khi giá sập dưới đường 0.7600 từ cặp tỷ giá AUDUSD .

Trải nghiệm ngay:
- Dữ liệu dòng tiền lớn: https://finashark.vn/xac-dinh-dong-tien.html
- Tín hiệu giao dịch Realtime: https://finashark.vn/tin-hieu-giao-dich.html
- Fanpage: https://www.facebook.com/finashark
- Youtube: https://www.youtube.com/finashark
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.