Giavang

Sáng 16/9, “hóng” cặp AUDUSD sau tin thất nghiệp

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sáng nay 16/9, thị trường tài chính Úc đón nhận tin về thất nghiệp lao động.

Số việc làm đã giảm 146.300 vào tháng trước, so với dự báo của các nhà kinh tế là giảm 80.000.

Trong số các chi tiết khác trong báo cáo của ngày hôm nay:

  • Số giờ làm việc hàng tháng giảm 3,7% trong tháng 8
    Tỷ lệ lao động thiếu việc làm tăng 1 điểm phần trăm lên 9,3%
    Tỷ lệ sử dụng dưới mức tăng 0,9 điểm phần trăm lên 13,8% và
    Công việc toàn thời gian giảm 68.000 và bán thời gian giảm 78.200

Nhìn chung tin của Úc là lao động xấu nên cặp AUD USD có khả năng giảm tiếp. Cặp này đóng vai trò nhỏ trong USD index nên không tác động đáng kể đến giá vàng tại thời điểm hiện tại.

Biểu đồ 1H (khung thời gian 1 giờ 1 cây nến) cũng cho thấy MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống. Và đường History cũng giảm về trung bình 0. Điều này thể hiện sự đi xuống của AUD.

Xu hướng xuống của AUDUSD có thể rơi xuống các mốc như hình vẽ 0.7300.

(Chiến lược kinh doanh cặp AUDUSD ngắn hạn)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.