GKFXPrimeVN

AUDUSD, tăng chậm mà chắc!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khi cục dự trữ liên bang thông báo có thể hạ lãi suất, USD giảm nhanh chóng và đó là một phần nguyên nhân lớn AUD tăng so với USD. Một nguyên nhân còn lại là Gold tăng cũng có thể thúc đẩy AUD tăng vì Úc là quốc gia xuất khẩu Gold hàng đầu TG . Nếu muốn mua có thể mua ngay hoặc kiên nhẫn chờ giá hồi về ngưỡng buy limit như trên hình. Anh em tham khảo.