traderthang72020

SELL AU 01/04/2022

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
SZ H4 hình thành tại SZ D1. trend giảm ngắn hạn khung H4.R5- R11
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.