Sinvestvn

Xu hướng dài hạn cho AUDUSD.

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
1. AUDUSD đang ở vùng hỗ trợ mạnh khung W1.

2. Chờ đợi tín hiệu nến đảo chiều tại hỗ trợ:
- Hammer
- Doji
- Bullish Engulfing
- Morning Star

3. Nếu không có tín hiệu nến đảo chiều thì cần chờ giá phá qua trendline giảm.

--> BUY dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.