UnknownUnicorn3364124

AUDUSD dự định tăng giá trong trung hạn chạm 0.69107

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
nhận cá nhân định giá tăng đến 0.69107 . rồi ngập ngường giảm...