UnknownUnicorn3364124

AUDUSD dự định tăng giá trong trung hạn chạm 0.69107

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
nhận cá nhân định giá tăng đến 0.69107 . rồi ngập ngường giảm...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.