nhinguyenminh1

SHORT AUDUSD

Giá xuống
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
xu thế chủ đạo là xu thế giảm, giá phá đáy, quay về retest bằng 4 cây nến ngang hàng (mô hình 2 đỉnh ở khung thấp hơn), theo kinh nghiệm vủa mình thì đây là mô hình nến đảo chiều cực mạnh có thể vào lệnh ngay, bán xuống dáy H4 (0.7)
Bình luận:
Hoà vốn
Bình luận:
cân nhắc vào lại lệnh (tỉ lệ R:R vẫn khà ổn)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.