FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Ở KHUNG DAILY CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY XU HƯỚNG GIẢM ĐÃ XÁC NHẬN RÕ RỆT.
ĐÃ XUẤT HIỆN 3 CON QUA ĐEN.

Bình luận