FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Ở KHUNG DAILY CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY XU HƯỚNG GIẢM ĐÃ XÁC NHẬN RÕ RỆT.
ĐÃ XUẤT HIỆN 3 CON QUA ĐEN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.