Kienthucforex

AUD/USD hình thành mô hình 3 đáy

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như trên biểu đồ H1, chúng tôi nhận thấy rằng tỷ giá này đã hình thành mô hình 3 đáy và MACD phân kỳ tăng. đó là 1 cơ hội để thiết lập 1 lệnh Buy.
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.