WindyCloud

Khuyến nghị tiếp tục bán AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau khuyến nghị bán cặp tiền tệ AUDUSD rất đẹp vào tuần này, tuần tới chúng ta tiếp tục đợi giá hồi lên kháng cự để BÁN
Chart vẫn rất simple và classical
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.