thinh27497

kết thúc ELLIOT

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Phiên thứ 6 ghi nhận việc Phá vỡ kênh tăng của H1 và H4, ghi nhận việc đã hoàn thành chu kỳ cuối sóng 5,
Tôi hi vọng giá vẫn sẽ lên để tạo lại một đỉnh cho ra một mô hình 2 đỉnh và bắt đầu pha giảm,

ANh chị canh hồi là SHort xuống nhé, VÀ Stoploss XUng quanh 66500
Bình luận: As Plan and open Short

Bình luận