FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đã đặt cảnh báo rồi mà vào không kịp không biết hên hay xui đây. Cứ lưu lại làm nhật ký vậy

Bình luận