MrN_PhuNhan

Buy Limit AUDUSD - R6

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
.
Giao dịch đang hoạt động: giá chạm entry và lên rất mạnh
Đóng lệnh: dừng lỗ: phân tích sai một chút. giá lên lại đỉnh gần nhất và không thể tăng tiếp được. khá đáng tiếc

Bình luận