MrN_PhuNhan

Buy Limit AUDUSD - R6

Giá lên
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
.
Giao dịch đang hoạt động: giá chạm entry và lên rất mạnh
Đóng lệnh: dừng lỗ: phân tích sai một chút. giá lên lại đỉnh gần nhất và không thể tăng tiếp được. khá đáng tiếc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.