JaneDoan

AUDUSD Daily Buy

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy theo tín hiệu trên H4 nến Inside Bar