QuoctoanFx

AUDUSD: Thị trường liệu đã có dấu hiệu giảm>?

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Rõ ràng AUDUSD có nhiều triển vọng để bán xuống . Đặc biệt là khu mà AUDUSD đang nằm dưới trend giảm và có xuất hiện mô hình vai đầu vai.
Xem xét bán xuống với tỷ lệ R khoảng 3.6 cũng khá đẹp với cặp tiền này.