NguyenThang33

AUDUSD - Tùy thuộc vào quyết định lãi suất của FED

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp hiện đang hình thành mốc hỗ trợ theo đường xu hướng tăng dần, thị trường còn đang chờ quyết định lãi suất của fed, nếu nến hàng ngày đóng cửa tăng thì ae sẽ Long cặp này theo xu hướng giảm dần, trong trường hợp đóng bên dưới chúng tôi có mức mục tiêu Short theo hướng mũi tên xanh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.