GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch cặp audusd

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
cặp AUDUSD đã phá breakout qua mức support quan trọng
Canh sell khi giá retest lại 0.7060
mục tiêu hướng đến 0.6980

Dây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch