Da_Vinci

AUD/USD ngắn hạn - cập nhật 9:32 am GMT+7, ngày 25/07/2018

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo chúng tôi, hôm nay, giá có khả năng đi trong biên độ 0.744 – 0.738