leducdat231197

Đợi dấu hiệu vào lệnh Sell tại vùng supply

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đợi dấu hiệu vào lệnh Sell tại vùng supply

Bình luận