mayquanxi

Giá thấp nhưng chưa bao giờ đủ để bật lên

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
cơ hội bán vẫn luôn hiện hữu trên cặp này AUDUSD

Bình luận