GKFXPrimeVN

AUDUSD, tích lũy đã đủ, mua thôi!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trong khung D1, H4 ta thấy AUDUSD tăng với lực rất mạnh. Sở dĩ cặp tỉ giá này tăng được như thế bởi Mỹ & TQ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại và AUD hồi phục. Ở H1 ta thấy AUDUSD đang tạo ra mô hình tam giác tăng và sẵn sàng phá vỡ tam giác này để tiến lên các mốc tỉ giá mới. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.