FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Nếu ngày đóng cửa trên 0.789, canh mua vào ở khung nhỏ hơn.
- Nếu giá xuống thì cần xem phản ứng của giá ở vùng 0.758.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.