Tungle111

Tiếp tục chiến lược bán AUD/USD

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
-Chiến lược ưu tiên: Bán AUD/USD
-Phân tích ý tưởng: Tỷ giá AUD/USD trong vòng gần 1 tháng qua đã giảm rất mạnh, giảm từ 0.7550 xuống 0.7200, tương đương 350 pips, và tuần này thì tỷ giá cặp ngoại hối này breakout up trendline trung hạn của khung D1, ngắn hạn vẫn đang đi theo xu hướng giảm, do đó ưu tiên chiến lược bán khi mà tỷ giá này pullback về quanh vùng 0.7225 và 0.7260.
-Support levels: 0.7180 và 0.7150
-Resistance levels: 0.7220 và 0.7260
Giao dịch được đóng thủ công: không vào được entry
Giao dịch được đóng thủ công: không vào được lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.