thichtuong

AUDUSD - CHỜ RETEST VỀ KEY CHÍNH SELL

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
78 lượt xem
1
CHỜ GIÁ RETEST VỀ KEY CHÍNH THÌ SELL
TP chia ra 2 đợt cắt tổng 100 pip hơn nhé!
SL các bạn tự phân chia sao cho hợp lý an toàn.