Naked_Traderr

AUDUSD: Sell Limit tại vùng kháng cự mạnh H4

Naked_Traderr Pro Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại cấu trúc H4 của AU đang là giảm:
- Giá phản ứng mạnh tại vùng kháng cự H4 (đường màu cam) 3 lần
- Giá phá vỡ mức hỗ trợ mạnh của D1 (đường màu xanh)
=> Ưu tiên vị thế Short Selling
Setup vào lệnh:
- Canh Short tại vùng kháng cự mạnh trước đó của H4 (mình set and forget luôn lệnh Limit như hình)
- Nếu giá khớp Entry của mình và chạy đến R2, mình sẽ rời SL về Entry và để thị trường quyết định phần còn lại
Bình luận: Giá đã khớp Litmit, chạy đến R2 và quay đầu ngược lại
( và mình đã dịch SL về Entry như kế hoạch ban đầu )
Kết quả: Lệnh này Breakeven (hoà vốn)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.