manhhiien

AUDUSD: Sell Limit tại vùng kháng cự mạnh H4

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại cấu trúc H4 của AU đang là giảm:
- Giá phản ứng mạnh tại vùng kháng cự H4 (đường màu cam) 3 lần
- Giá phá vỡ mức hỗ trợ mạnh của D1 (đường màu xanh)
=> Ưu tiên vị thế Short Selling
Setup vào lệnh:
- Canh Short tại vùng kháng cự mạnh trước đó của H4 (mình set and forget luôn lệnh Limit như hình)
- Nếu giá khớp Entry của mình và chạy đến R2, mình sẽ rời SL về Entry và để thị trường quyết định phần còn lại
Bình luận: Giá đã khớp Litmit, chạy đến R2 và quay đầu ngược lại
( và mình đã dịch SL về Entry như kế hoạch ban đầu )
Kết quả: Lệnh này Breakeven (hoà vốn)