OZGuardian

[13.05.2021] - AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đã cho tín hiệu rất đẹp và đây là nhận định cá nhân của mình. Chúc anh em giao dịch thành công !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm:
Mọi phân tích (bao gồm SL/TP) điều dựa trên góc nhìn cá nhân, nếu hợp lý anh em có thể tham khảo.
Nhưng xin hãy cân nhắc và phối hợp với phương pháp riêng của anh em.
OZ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của anh em đâu nhé :)