FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

Ở con sóng hiện tại, có thể là ABC(flat) hoặc WXY, nghiêng về WXY nhiều hơn bởi vì cấu trúc sóng C hiện tại không giống impulse

Nghiêng về việc AU giảm, tuy nhiên có khả năng có 1 đợt tăng giá nhẹ dù theo impulse hoặc sóng c/w
Bình luận: cập nhật lại diễn biến giá và cách đếm sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.