NgocHaiPearlie

AUDUSD - Đã xác nhận giảm dài hạn.

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chiến lược short AUDUSD đầu tuần đã chạm take profit, hiện tại giá đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng daily, tiếp tục duy trì dự báo giảm dài hạn.