NgocHaiPearlie

AUDUSD - Đã xác nhận giảm dài hạn.

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chiến lược short AUDUSD đầu tuần đã chạm take profit, hiện tại giá đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng daily, tiếp tục duy trì dự báo giảm dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.