OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mô hình chữ nhật đã được phá xuống giá đã break và hồi lại test trend tại 0.73244
Khuyến nghị theo dõi và sell
Price: 0.72913
Sl: 0.73700
Tp1:0.64000
Tp2: 0.54900