Sinvestvn

SELL AUDUSD

Giá xuống
Sinvestvn Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
SELL AUDUSD khi giá phá xuống trend line và hồi lên vùng 0.7040
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
AUDUSD giảm mạnh sau khi breakout trendline tăng và chạm TP.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.