FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá phản ứng với SZ W1
Khung D1 tạo 1 pinbar đuôi dài tại vùng SZ W1. Plan sell
H4 giá vừa fail break SZ H4 trước đó. Plan sell
M15 có 1 SZ DBD, set limit lại zone này. Tp lại DZ H4
Bình luận: 123
Bình luận: Giá