Forex-YouCan_BanCoThe

AUDUSD chờ giá hồi về vùng mua chính để tìm cơ hội buy

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD mình nhận định giá sẽ hồi về để lấy đà tiếp tục đi lên.

- H4 giá có cấu trúc tăng và hiện tại đang hồi về vùng mua chính của
- H1 giá đang tranh chấp trong khu vực hình chữ nhật sau khi có 1 con sóng giảm mạnh - vùng này trùng với vùng tranh chấp của con sóng lên trước đó. Các bạn có thể tìm 1 cơ hội để sell ngắn theo sóng hồi tại khu vực này.

Nhận định: chờ giá hồi về vùng mua chính của H4 bên dưới, giá xuất hiện tín hiệu đào chiều mạnh hoặc tại cấu trúc tăng thì tìm cơ hội buy lên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.