Fondex

Hedging AUDUSD - Tại sao không ?

FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kể từ tháng 8/2018, AUDUSD chỉ chạy loanh quanh trong phạm vi 300 pip, từ 0.7000 đến 0.7300. Đương nhiên là không kể tới cú Flash crash vào ngày đầu năm mới 2019 của nó. Và dường như nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn phá vỡ xu hướng này của nó. Hơn nữa, hiện tại AUDUSD đang ở vùng giá 0.7150, lại vừa hay nằm giữa 0.7000 và 0.7300, quá tuyệt vời để Hedging AUDUSD tại thời điểm này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.