OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ giá retest lại vùng kháng cự đã bị phá vỡ trước đó. Canh mua với target như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.