FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá xuống p1 0,55706 xuất hiện mô hình nến Piercing line, nên có khả năng giá đảo chiều tăng.
Bình luận: Giá đã cắt qua EMA13, hồi về p2 0,57945 với volume yếu, nên có khả năng giá vẫn tăng.

Bình luận