Dungtrader101

Chiến lược vào lệnh cặp AUDUSD 26/10/2017 - 28/10/2017

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xuất hiện mô hình vai - đầu - vai (cổ chếch xuống), giá đã bứt phá xuống dưới đường cổ chếch.

Chiến lược giao dịch:
- vào lệnh tại vùng giá bên dưới 0.7690
- Mục tiêu chốt lời đặt bên trên 0.7600. tỷ lệ risk/reward = 1:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.