HoangNguyenSB

PLAN cho AUDUSD . Sự đồng pha của đường trendline và RSI

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại mình khá tâm đắc cặp này . Với giá hiện tại chính là điểm ENTRY đẹp nhất để vào lệnh.
Cách phân tích thì a/e xem trong ảnh. Mình có kết hợp xu hướng dài hạn ngắn hạn của trendline và phân kì RSI .
Trendline dài hạn ( đại diện cho xu hướng dài hạn thì AUDUSD vẫn đang là xu hướng tăng )
Trendline ngắn hạn ( đại diện cho xu hướng ngắn hạn và cũng chính là xu hướng mà chúng ta sẽ quan tâm để vào lệnh )
Như trong biểu đồ mọi người thấy xu hướng ngắn hạn đang là giảm nhưng đã bị cây nến 14h MARUBOZU đâm thủng nói cách khác là phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn => xu hướng ngắn hạn và dài hạn đều đang hỗ trợ nhau cho đà tăng giá của AUDUSD .
Kết hợp với RSI ta thấy phân kì khi mà biểu đồ nến thì cho đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng biểu đồ RSI lại cho ta thấy đáy sau cao hơn đáy trước chứng tỏ động lượng thị trường đang tăng.
Vì vậy đối với cặp tiền này thì thời điểm hiện tại là thời điểm cho điểm ENTRY đẹp nhất
GOODLUCK!

#HoangNguyen

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.