FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUDUSD giá sau khi xuống đến vùng mua chính đã có dấu hiệu đảo chiều đi lên.
Tuy nhiên do H1 hiện tại chưa tạo cấu trúc tăng rõ ràng nên mình sẽ chờ giá lên một nhịp nữa để tạo cấu trúc rõ ràng.
Sau đó mình sẽ chờ giá hồi lại để có 1 lệnh buy với tỉ lệ RR tốt nhất!

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.