cập nhật tình hình AUDUSD
mình đã sell rồi giờ chỉ còn cách đi chơi thôi anh em ạ

cùng chờ đợi xem giá phá ứng như thế nào nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.