thachsteven

Sell AudUsd

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sell AudUsd giá hiện tại
SL : 0.70492
TP : 0.70056