GKFXPrimeVN

AUDUSD tăng đến hết tháng 02 - 2019

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại đà tăng của USD đã giảm và đây là cơ hội để Buy các cặp tỉ giá có USD đứng sau như AUDUSD . Ta thấy ở khung D1, nến xanh đã tạo ra mẫu hình Bullish Engulfing , đây là dấu hiệu khá rõ cho thấy AUDUSD còn tăng rất mạnh. TP, SL và vùng giá vào lệnh Buy như trên hình. Anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.